Luokanopen ilmasto-opas on alakoulun opettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty opasmateriaali. Oppaasta löytyy luokanopettajille suunnattua tietoa ilmastokasvatuksesta sekä kasvattajan ja alakoululaisen tarpeisiin suunnattua tietoa ilmastonmuutoksesta. Lisäksi oppaasta löytyy materiaaleja alakoulussa vuosiluokilla 1–2, 3–4 ja 5–6 toteutettavaan ilmastokasvatukseen. Luokanopen ilmasto-opas täydentää aineenopettajille suunnattua Open ilmasto-opasta ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua Varhaiskasvatuksen ilmasto-opasta. Oppaat muodostavat yhdessä eheän oppimispolun pienistä lapsista aina aikuisuuteen asti.

Ilmasto-
kasvatus

Opetus-
materiaalit

Ilmaston-
muutos


Miksi opas on tehty?

Idea Luokanopen ilmasto-oppaan toteutuksesta syntyi havainnosta, että luokanopettajien ilmastonmuutokseen liittyvät tiedot ja taidot ovat usein puutteellisia. Tätä havaintoa tukevat myös tutkimukset. Lisäksi tutkimuksessa on havaittu, että peruskoulunsa päättävillä oppilailla on virhekäsityksiä ilmastonmuutoksesta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) velvoittaa opettajat käsittelemään aihetta koulussa laajasti. Kuitenkin, alakoululle suunnatun ilmastokasvatuksen on havaittu olevan puutteellista sekä opetuksen että materiaalien tasolta, joten alakoululle suunnatulle ilmastokasvatusmateriaalille on todellinen tarve. 

Kuka voi käyttää opasta?

Oppaan tekstit ja tehtävät ovat luokanopettajien, ympäristökasvattajien ja muiden aiheesta kiinnostuneiden käytössä avoimesti ja ilmaiseksi CC BY-NC -lisenssin mukaisesti. Oppaan tekstimateriaalia saa siis hyödyntää epäkaupallisesti ja muokata haluamallaan tavalla, kunhan mainitsee lähteen.

Oppaassa käytetyt kuvat ovat Creative Commons -lisensoituja kuvia ja siten sellaisenaan opettajien käytössä ilmaiseksi. Tarkistathan kuitenkin muokkausoikeudet ja kaupallisen käytön oikeudet jokaisen kuvan kohdalta erikseen. Kuvat oikeuksineen, erikseen mainittuja tapauksia lukuunottamatta, ovat löydettävissä täältä.

Miten opasta kannattaa käyttää?

Kokonaiskuvan saamiseksi on suositeltavaa lukea heti alkuun ilmastokasvatuksesta sekä ilmastonmuutoksesta. Osioissa on selitetty ilmiön eri puolia tiiviissä muodossa luokanopettajan näkökulmasta. 

Oppaan opetusmateriaalit on suunniteltu niin, että luokanopettajan on helppo toteuttaa ilmastokasvatusta vuosiluokilla 1–2, 3–4 ja 5–6. Opetusmateriaaleja varten on kehitetty punainen lanka, jota seuraamalla opetus on johdonmukaista.

Kuka on toteuttanut oppaan?

Luokanopen ilmasto-opasta koordinoi luokanopettaja, valokuvaaja, kuvataide- ja ilmastokasvattaja Anna Muotka. Anna on toteuttanut oppaan yhteistyössä luokanopettaja ja ilmastokasvattaja Aino Kinnin kanssa. Oppaan kuvituksesta on vastannut Annan lisäksi Jussi Muotka. Oppaan verkkosivujen toteutuksesta on vastannut Lauri Mikkonen. 

Luokanopen ilmasto-oppaan idea on työstetty Open ilmasto-oppaan tekijän, Pinja Siparin kanssa. Open ilmasto-opasta ja Pinjan tekstejä on hyödynnetty tässä oppaassa yhteisymmärryksessä. Apurahaa oppaan toteutukseen on saatu Maj ja Tor Nesslingin säätiöltä, Herlinin säätiöltä sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta. 

Ylipäätään Luokanopettajan ilmasto-oppaan tekemiseen osallistui eri vaiheissa useita kymmeniä ilmasto- ja kasvatusalan toimijaa luokanopettajista tutkijoihin ja kansalaistoimijoihin. Osallistuminen oli mahdollista oppaan taustalla toimineen hankkeen puitteissa järjestetyissä haastatteluissa, työpajoissa sekä sähköisesti.

Oppaassa on myös hyödynnetty Suomen ilmastopaneelin ja Lapin yliopiston ilmastokasvatushankkeen materiaaleja, Nuorten Akatemian Ilmari-ilmastokasvatushankkeen vuosien 2003–2016 aikana luotua ilmastokasvatuskokonaisuutta sekä valmiita ilmastokasvatusmateriaaleja niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Tekijät ja alkuperäiset lähteet ovat aina löydettävissä oppaan eri osioiden yhteydestä.

Milloin opas on tehty?

Materiaali on koottu vuosien 2018–2019 aikana ja se julkaistiin marraskuussa 2019. Materiaalia pyritään päivittämään mahdollisuuksien mukaan.

Kiitokset

Lämmin kiitos Luokanopen ilmasto-oppaan mahdollistamisesta ja toteutuksen tukemisesta kuuluvat ainakin seuraaville henkilöille ja toimijoille:

Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pinja Sipari, Panu Pihkala, Essi Aarnio-Linnanvuori, Ilkka Ratinen ja Lapin yliopisto, Hannele Cantell, Anna Lehtonen, Veli-Matti Värri, Sakari Tolppanen, Anni-Mari Lehtoniemi, Jemina Kopakkala, Katja Kuikka, Laura Matturi, Minnamari Mäkelä, Camilla Paasi, Veera Pantsar, Kirmo Kivelä sekä Maija Vuorjoki ja Nuorten Akatemia. 

Yhteystiedot

Luokanopen ilmasto-oppaan yhteystiedot löydät täältä.